Thursday, October 18, 2012

Biografi Al Khawarizmi - penemu Aljabar Dan Angka Nol
Nama di Asli Bahasa Dari al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa al-Khawarizmi. Selain ITU beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff. Al-Khawarizmi dikenal di Barat sebagai al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-Ahawizmi, al-Karismi, al-Goritmi, al-Gorismi Dan beberapa Cara ejaan Lagi. Beliau dilahirkan di Bukhara.Tahun 780-850m adalah Zaman kegemilangan al-Khawarizmi. al-Khawarizmi telah wafat ANTARA years 220 Dan 230M. Ada Yang mengatakan al-Khawarizmi Hidup sekitar pertengahan Abad Ke Mutasi-9M. Sumber Lain menegaskan beliau Hidup di Khawarism, Usbekistan PADA years 194H/780M Dan meninggal years 266H/850M di Baghdad.

Illustrasi Pendidikan telah dibuktikan bahawa al-Khawarizmi adalah seorang Tokoh Islam Yang berpengetahuan Luas. Pengetahuan Dan keahliannya Bukan hanya Illustrasi Kepemilikan Modal syariat TAPI di Illustrasi Kepemilikan Modal falsafah, Logika, aritmatika, geometri, musik, Ilmu hitung, sejarah Islam dan KIMIA.

Al-Khawarizmi sebagai guru Aljabar di eropa

Beliau telah menciptakan pemakaian Secans Dan Tangen Illustrasi penyelidikan trigonometri Dan astronomi. Illustrasi USIA Muda beliau bekerja di Bawah pemerintahan Khalifah al-Ma'mun, bekerja di Bayt al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja Dalam, sebuah observatorium yaitu klien untuk membuka posisi Belajar Matematika Dan astronomi. Al-Khawarizmi JUGA dipercaya untuk memimpin perpustakaan khalifah. Beliau pernah memperkenalkan Angka-Angka India Dan Cara-cara perhitungan India PADA Dunia Islam. Beliau merupakan seorang penulis JUGA Ensiklopedia Illustrasi berbagai disiplin. Al-Khawarizmi adalah seorang Tokoh Yang PERTAMA Kali memperkenalkan Aljabar Dan hisab. Banyak Lagi Ilmu pengetahuan Yang beliau pelajari Illustrasi Kepemilikan Modal Matematika Dan menghasilkan konsep-konsep Matematika Yang begitu lumayan tenar Yang Masih digunakan sampai sekarang.

PERANAN DAN SUMBANGAN al-Khawarizmi

Sumbangsihnya Dalam, bentuk REVENUES karya diantaranya ialah:

1. Al-Jabr wal muqabalah: beliau telah mencipta pemakaian secans Dan tangens Illustrasi penyelidikan trigonometri Dan astronomi.

2.Hisab al-Jabr wa al-muqabalah: Beliau


telah mengajukan Contoh-Contoh persoalan Matematika Dan mengemukakan 800 buah masalah Yang sebagian Besar merupakan persoalan Yang dikemukakan oleh Neo. Babylian Dalam, bentuk dugaan Yang telah dibuktikan kebenarannya oleh al-Khawarizmi.

3.Sistem Nomor: Beliau telah memperkenalkan konsep sifat Dan besarbesaran penting Illustrasi SISTEM Nomor PADA Zaman sekarang. Karyanya Yang Satu inisial memuat Cos, Sin Dan Tan Dalam, penyelesaian persamaan trigonometri, Teorema Segitiga sama kesemek Dan perhitungan Luas Segitiga, Segi Empat Dan Lingkaran Dalam, geometri.

Banyak Lagi konsep Matematika Dalam, Yang telah diperkenalkan al-Khawarizmi. Kepemilikan Modal astronomi JUGA membuat al-Khawarizmi terkenal. Astronomi dapat diartikan sebagai Ilmu Falaq [pengetahuan tentang Bintang-Bintang Yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, Dan pemikiran Serta tafsiran Yang berkaitan Artikel Baru Bintang].

Pribadi al-Khawarizmi

Kepribadian al-Khawarizmi telah diakui oleh orangutan Islam maupun Dunia Barat. Suami dapat dibuktikan bahawa G.Sarton mengatakan bahwa "pencapaian-pencapaian tertinggi Yang telah diperoleh oleh orangutan-orangutan Timur ...." Dalam, Hal inisial Al-Khawarizmi. Tokoh Lain, Wiedmann berkata .... "al-Khawarizmi mempunyai kepribadian Yang teguh Dan seorang Yang mengabdikan hidupnya untuk Dunia sains".

Beberapa Cabang Ilmu Matematika Dalam, Yang diperkenalkan oleh al-Khawarizmi seperti: geometri, Aljabar, aritmatika Dan LAIN-LAIN. Geometri merupakan Cabang kedua Illustrasi Matematika. Isi kandungan Yang diperbincangkan Illustrasi Cabang kedua inisial ialah asal-usul geometri Dan rujukan utamanya ialah Kitab al-Ustugusat [The Elements] REVENUES karya Euklid: geometri bahasa Dari Segi bahasa berasal daripada perkataan yunani iaitu 'geo' Yang berarti bumi Dan 'metri' berarti pengukuran . Bahasa Dari Segi Ilmu, geometri adalah Ilmu Yang mengkaji Hal Yang berhubungan Artikel Baru magnitud Dan sifat-sifat RUANG. Geometri inisial dipelajari sejak Zaman Fir'aun [2000SM]. Kemudian Thales Miletus memperkenalkan geometri Mesir kepada Yunani sebagai Satu sains Illustrasi kurun Abad Ke 6 SM. Seterusnya sarjana Islam telah menyempurnakan kaidah Pendidikan Sains inisial terutama PADA Abad ke9M.

Aljabar / Aljabar merupakan nadi Matematika. Karya Al-Khawarizmi telah diterjemahkan oleh Gerhard of Gremano Dan Robert of Chaster Ke Dalam, bahasa eropa PADA Abad Ke-12. sebelum munculnya karya Yang berjudul 'Hisab al-Jibra wa al muqabalah Yang ditulis oleh al-Khawarizmi PADA years 820M. Sebelum Suami Tak ADA istilah Aljabar.

Di sunting Bahasa Dari berbagai Sumber.

No comments:

Post a Comment